ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice n.S.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola

Úvodní informace

Naše ZŠ a ZUŠ Lipnice n.S. je od 1.1.2001 právním subjektem. Pod jedním ředitelstvím se skrývají školy základní, mateřská, základní umělecká a samozřejmě i školní jídelna.

Orientace na našich stránkách je jednoduchá - v levé části nebo v dolní části obrazovky si můžete vybrat, které téma vás zajímá a prostým kliknutím na odkaz se dozvíte vše potřebné. Stránky jsou mládeži přístupné a proto si je můžete bez obav prohlížet i před 22.hodinou !!


Důležitá informace: Od 1.1.2014 jsou v provozu nové stránky naší školy. Vstoupíte na ně na této adrese:

http://www.zslipnicens.cz

Stávající stránky už nebudou aktualizovány a budou postupně utlumeny.

Od počátku r.2006 je dostupná internetová škola IŠkola pro naši ZŠ. Tato služba je přístupná našim žákům a jejich rodičům. Žáci dostanou přihl.jméno(login) a heslo ve škole, rodičům, kteří poskytli své mailové adresy rozešlu přihl.jména(login) a hesla co nejdříve. V níže uvedeném přihlašovacím okně pak už jen vyplníte přihl.jméno(login) a heslo a můžete vstoupit !

iŠkola.cz - přihlášení